• 1. Breaking NEWS A
  • 2. Breaking NEWS B
  • 3. Breaking NEWS C
  • 4. Breaking NEWS D
  • 5. Breaking NEWS E
  • 6. Breaking NEWS F
  • 7. Breaking NEWS G
  • 8. Breaking NEWS H
  • senzortech@senzortech.sk
  • +421 32 7435 753

Slovenský výrobca
senzorovej techniky

Firma SENZORTECH s.r.o. je dlhoročným slovenským výrobcom senzorovej techniky.

Induktívne snímače

Optoelektronické snímače

Magnetické snímače

Ostatné

Profil spoločnosti

História a súčasnosť firmy

História výroby senzorov v našej firme siaha do 60-tych rokov minulého storočia, keď pod hlavičkou štátneho podniku Zlatokov vzniklo stredisko elektrovýroby. V spolupráci s podnikom VUMA Nové Mesto nad Váhom, ktorý zabezpečoval vývoj a návrh sa začali vyrábať induktívne senzory. Jedným z prvých typov to boli známe UBM-ky. Postupom času sa návrh a vývoj výrobkov preniesol do Zlatokovu. 

Vznikali nové typy indukčných snímačov ako napríklad typ RMSV, ale aj iné druhy výrobkov – osvetlenia vianočných stromčekov, anténne zosilňovače, regulátory sieťového napätia, optoelektronické snímače.

Firma SENZORTECH s.r.o. je dlhoročným slovenským výrobcom senzorovej techniky. V našom výrobnom sortimente nájdete senzory a výrobky rôznych typov, vyhotovení a variant pre všeobecné použitie v priemyselnej automatizácii alebo pre konkrétne aplikácie, ako sú napríklad induktívne snímače ATEX do výbušného prostredia (zóna 1 a 2), magnetické snímače pre výťahy, sledovače pohybu dopravníkov, fázové regulátory otáčok motorov v klimatizačnej technike pre nastavenie prietoku vzduchu. 

Medzníky v histórii firmy

1990

Privatizácia podniku

2001

Založenie firmy Senzortech Zlatokov, s.r.o.

2002

Predaj firmy

2007

Zmena obchodného názvu

Prvotriednu kvalitu našich produktov
považujeme za základ úspechu

Jedna naozaj veľmi krátka veta o kvalite produkcie spoločnosti.